Henkisen Parantumisen Tukeminen

|     Tiedot     |     Opastus

Varaukset suoraan:         Puh.: 040-1950108   ja  Email: Self.Satsang@gmail.com

 • Kirjassa "Parantumisihmeistä"   | Parantumisihmeista on esitetty 179 esimerkkiä Spontaani-Parantumisesta kautta Itse-Parannus, harjoitettuna Pablo Andrésin avulla. Nämä ovat vain kirjeitä itseParannus istuntoihin osallistujilta: Nämä ovat kokeellisia tuloksia, ei teorioita tästä kirjasta. Siitä huolimatta, esimerkit puhuvat puolestaan: Ne osoittavat, kuinka tärkeä on tämä hengellinen työ, kuinka tarpeellista sitä on levittää niin monelle ihmiselle kuin mahdollista ja rohkaista tutustumaan samanlaisiin Itse-Parannus -Kokemuksiin. Tässä on joitakin esimerkkejä jotka on otettu satunnaisesti kirjasta... [ read more]
 • itsesatsang on …
  … parannusrukous. Mutta tämä laji rukousta ei perustu uskonnon uskoihin, vaan itsetuntemukseen. Teknisesti: bhakti- ja raja-joogaan. Ei usko, ei edes ajatus Jumalasta on edellytyksenä. Mutta usko omaan tehtyyn spontaaniin itseparannuskokemukseen – sillä nämä ovat kokeellisia tuloksia – on tärkeä. Sillä tämä on itse asiassa jonkinlainen palaute Jumalalta koskien pyrkimystä luomaan yhteys todelliseen itseen, jumalalliseen.
 • itsesatsangissa …
  … avaamme henkisen „tilan“, jossa parannusihme voi tapahtua tai paremmin spontaani parannus. Probleemaa (niin sanottua sairautta) ei analysoida, ei anneta diagnooseja, ei terapioita, ei ole edes välitöntä aikomusta parantaa siinä mielessä, että vapaudutaan sairaudesta, eikä ole uskoa. Sanakirja Duden definioi sanan „spontaani“ seuraavasti: „itsestään, ilman havaittavissa olevaa ulkoista perustetta, vaikutusta liikkeelle pannut“. Tässä mielessä annetaan itseparannuksen tapahtua. Mutta jokin on tarpeellinen. Jonkin pitää spontaani itseparannus panna liikkeelle: Se on „suuntautuminen jumalalliseen“ meissä itsessämme. Tätä kutsun „rukoukseksi“. Siinä usko (Jumalaan) ei ole tarpeellinen, ei myöskään ihmisten kehittämän uskonnon tunnustus.
  Itsesatsangeissa samme tietää, että parannusrukouksen muoto koostuu subliimimman ihmisen essenssin kiitokesta, kutsusta subliimeimman manifestaatiolle meissä, lyhyesti sanottuna: jumalallisen (manifestaatiolle) meissä itsessämme. Silloin Jumalan tunnistus tapahtuu itsestään, ilman pakotettua uskoa: tunnistus uskon sijaan.
  Vähitellen tapahtuva spontaani itseparannus on jumallisen kokemuksen sivuvaikutus meissä itsessämme sellaisessa laajuudessa ja syvyydessä, että hetkeksi kaikki inhimilliset rajoitukset unohtuvat. Jokainen ihminen aavistaa, että hän on oikeastaan jokin „subliimimpi“ kuin se, minä pidämme itseämme. Tavallisesti uskomme, että olisimme vai ihminen fyysisine ja psyykkisine rajoituksineen, eristetty, sairauksille altis olento. Ylittämällä (hetkeksi) käsityksen meistä itsestämme yksilönä ja ruumiin ja hengen (mentaalisen aspektin) pääsemme „vain-tietoisuuden“ alueelle. Sellaisena ovat yksilöllisen minän hajottaminen ja integraatio, laajentuminen koko kosmokseen koettavissa. „Puhtaana tietoisuutena“ tunnistamme itseämme kuolemattomana olentona ilman rajoitusta tilaan, aikaan, käsityksiin ja järkeen.
  Se on toden itsen kokemus, absoluuttisen olon: Tietoisuutena ykseys Kaiken kanssa on mahdollista, ts. Jumalan kanssa, ilman että järjen ja hengen kehittämä käsitys Jumalasta olisi tarpeellinen. Yhtyminen Jumalaan puhtaan tietoisuuden olotilassa on mahdollista bhakti- ja raja-joogan yhdistelmällä, jonka opimme tuntemaan tässä seminaarissa. Kutsun niitä „itsesatsangeiksi“ ja „itseparannus-satsangiksi“
  Sairauksien ja psyykkisten kärsimysten spontaani lieventäminen on tämän yhteydenoton todelliseen itseen, jumalalliseen meissä itsessämme luonnollinen seuraus, sivuvaikutus. Parannusihmeet eivät ole energiasiirrolla mahdollisia, vaan kääntymisellä korkeimpaan instanssiimme, subliimiimme meissä, siihen, mitä oikeastaan tarkoitamme, kun sanomme „Jumala“
  Pablo Andrés
Pablo's vision

Parantumisihmeistä Itse-Satsangin avulla

Development of a healing-consciousness my means of Bhakti-Yoga and Raja-Yoga with Pablo Andrés

|  SelfSatsang   |   tiedot + opastus |

Toivotamme tervetulleeksi parannusta etsiviä erittyisesti kun heillä on syöpää, diabetesta, pelkoja/angstia tai kun he ovat sokeita, sekä ihmisiä heidän henkisellä tiellä jotka ovat kiinnostuneita omasta henkisestä kehityksestä ja he jotka etsivät jumalallisen-rakkauden.

In the new book of Pablo: "Heilungswunder durch Selbstsatsang"
|  " Miracles of Healing through Selfsatsang "   | Cover Healingmiracles Fallbeispiele spontaner Heilungen dank Entwicklung eines Heilungs- Bewußtseins durch Gebet.CREDO   |
CREDO Monet tuntevat ja arvostavat Pabloa henkisen parantumisen tukijana, jonka avulla he voivat kokea parantumista ja henkistä kehitystä. Ja se, joka on kokenut hänen parantumis-satsangeja, kysyy jossain vaiheessa itseltään, mitäköhän mahtaa olla kaiken perustalla, mitä itse parantumisen tukija mahtaa kokea — mitä tarkoittaa olla henkisen parantumisen tukija.
Sen vastauksen Pablo antaa tässä ohuessa kirjasessa, joka ilmestyy saksaksi ja suomeksi. Osoitettuna itse, joka on itse henkisen parantumisen tukijaksi tulemisen tiellä ja jonka kanssa lukijat voivat samastua, selittää Pablo hänen Credossaan henkisen parantumisen tukemisen perusteet neljässä kappaleessa, jossa kussakin 108 lausuntoa muistuttaen sutria.
Kuten jokaisessa Credossa, tieto on vain näiden lausuntojen pienenpieni näkökulma, verrattavissa siitepölyyn syvän järven pinnassa. Se, joka suostuu vastaanottamaan näiden lauseiden luomis-runollisen kielen, meditoi niitä ja ottaa ne sisinpäänsä, löytää niistä monen tasoista viisautta, kauneutta ja totuutta.
Tällä tavoin haluaa ehkä lukea vain yksi tai kaksi lausuntoa päivittäin, mutta huomaa siinä, että niiden koko runsaus paljastuu vain näin vähitellen avautuneelle tietoisuudelle.

(Spirituelle) Heilung ist die Verbindung mit dem Göttlichen in uns

Tervehtyminen = parantaminen + (sairauksien) käsitteleminen

(sairauksien) käsitteleminen = joka menetelmä, joka palvelee sitä, että sairauksien (analyysilla ja taistelemalla) annetaan kadota

parantaminen = häiriintyneen kosmisen harmonian palauttaminen, jonka sopusoinnun häiritseminen on aiheuttanut sairauden (spirituelli) parantaminen on yhteys jumalalliseen meissä

|     Selfsatsang kulku     |     Tiedot + Opastus

Flag Counter 18.11.2015 Flag Counter 06.09.2015